Voorwaarden en condities

Voorwaarden en condities

De voorwaarden en condities van TransHeroes

1.         INLEIDING

Wij zijn TransHeroes | Smart Logistics Provider. Je kent ons wellicht ook van de handelsnamen: BTA International, TTS Transport, Van der Wal Enschede, Forwarding Plus, TTS TransUrgent, TTS TransAir, TTS TransOcean en TTS Customs. TransHeroes verzorgt slimme logistieke oplossingen. Wij maken graag heldere afspraken, daarom staan onze voorwaarden in begrijpelijke bewoordingen en normaal lettertype op papier. Klare taal, geen gedoe, dat past bij ons.

2.         TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN EN EXPEDITIE

2.1 Op al onze offertes, opdrachten en diensten zijn de FENEX Condities van toepassing. De FENEX Condities horen we je vragen? Wij zijn lid van de FENEX en de FENEX is dé branche organisatie voor expediteurs. De meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Hier vind je een directe link.

2.2 Expeditie? De term expeditie leggen wij graag even uit. Wij vervoeren zelf niet, maar sluiten voor jou vervoerovereenkomsten met door ons – al dan niet in samenspraak met jou als klant – geselecteerde vervoerders. (Wij hebben dan ook geen eigen vrachtwagens, vliegtuigen, treinen of schepen) In het Burgerlijk Wetboek noemen ze dit een expediteur. Voor de duidelijkheid: wij doen vervoeren en zijn expediteur.

2.3 Om een eventuele discussie te voorkomen; louter en alleen zijn deze TransHeroes voorwaarden en de FENEX Condities van toepassing. Wij wijzen eventuele andere inkoopvoorwaarden of inkoopcondities uitdrukkelijk van de hand. Wij werken uitsluitend en alleen volgens het Nederlandse recht!

2.4 Hebben we een groot probleem samen en komen we er niet uit met elkaar? Dan leggen we het geschil uitsluitend voor aan de Nederlandse rechter in het arrondissement van TransHeroes of andere bevoegde Nederlandse rechter. Het arbitragebeding in de FENEX condities is niet van toepassing.

3.         VERVOEROVEREENKOMSTEN, SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Op de vervoerovereenkomsten die wij voor onze opdrachtgevers sluiten zijn verdragen, wetten en regels van toepassing. Ook hanteren de door ons ingeschakelde vervoerders algemene voorwaarden. Het is eenvoudig verdwalen in dat woud van regels en voorwaarden. Daarbij is de aansprakelijkheid van de vervoerders vastgesteld aan de hand van de regels die (inter)nationaal gelden. Die aansprakelijkheid is vaak beperkt (tot “limieten”). De limieten zijn meestal afhankelijk van het gewicht van de goederen. Een overzicht van de geldende limieten en andere voorwaarden (zoals wachtkosten of de gevolgen bij het annuleren van vrachten) vindt onder het kopje 'GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN EN LIMIETEN'.

3.2 Bij de selectie van vervoerders vinden wij kwaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk. Toch gaat het zo af en toe mis en ontstaat er schade tijdens een transport. Wij zijn als expediteur niet aansprakelijk voor transportschade, maar TransHeroes laat je natuurlijk niet in de kou staan. Wij helpen je om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Meestal is dit de door ons ingeschakelde vervoerder.

3.3 Door de limieten kan het voorkomen dat de door ons ingezette vervoerder niet aansprakelijk is voor het hele schadebedrag. Dit kan dus betekenen dat je niet de volledige schade vergoed krijgt! We bemiddelen graag in het afsluiten van een transport verzekering. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om tegen bijbetaling een afwijkende limiet of een bijzonder belang af te spreken met de vervoerder. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

4.         BETALING EN VRACHTBRIEVEN

4.1 Alle offertes die wij uitbrengen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten en exclusief eventuele BTW die betaald moet worden bij de invoer van goederen. Tenzij wij dit uitdrukkelijk anders vermelden. Afgetekende vrachtbrieven, CMR’s of andere Proof Of Deliveries sturen wij op verzoek na.

4.2 Voor acceptatie van de opdracht checken wij onze klanten op kredietwaardigheid. Is de kredietwaardigheid voldoende? Dan krijg je 21 dagen betalingstermijn na factuurdatum. Is de kredietwaardigheid naar onze mening onvoldoende? Dan betaal je dus vooraf. Eventuele BTW en invoerrechten betaal je altijd direct, tenzij we anders overeenkomen!

4. AANSPRAKELIJKHEID EN LIMIETEN

De aansprakelijkheid van de vervoerders voor schade of verlies wordt vastgesteld aan de hand van de toepasselijke regels. Die aansprakelijkheid is vaak beperkt tot “limieten”. De limieten zijn meestal afhankelijk van het gewicht van de goederen. Die limieten hebben wij ook in het overzicht opgenomen. Let op; dit betreft dus niet onze aansprakelijkheid, maar die van de door ons ingeschakelde vervoerders.

*SDR = Special Drawing Rights / Speciale Trekkings Eenheid is een soort wisselkoers en is afhankelijk van de wisselkoersen op wereldniveau. 1 SDR staat ongeveer gelijk aan € 1,10 tot € 1,30.

MODALITEIT
BINNENLANDS
GRENSOVERSCHRIJDEND
WEG
Boek 8 BW, vaak aangevuld met AVC
CMR Verdrag, eventueel aangevuld met AVC
Limiet:
€ 3,40 / kg
8,33 SDR* /kg
ZEE
Boek 8 BW
Hague-Visby Rules (wordt vervangen door Rotterdam Rules)
Limiet:
666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo
666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo
BINNENVAART
Boek 8 BW
CMNI
Limiet:
666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo
666,67 SDR* per collo of 2 SDR* per kilo
SPOOR
Boek 8 BW
COTIF-CIM 1999
Limiet:
17 SDR* per kilogram
17 SDR* per kilogram
LUCHT
Boek 8 BW
Verdrag van Montreal
Limiet
19 SDR* per kilogram
19 SDR* per kilogram

GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN EN LIMIETEN

1. INLEIDING

Op de vervoerovereenkomsten die wij voor onze opdrachtgevers sluiten zijn verdragen, wetten en regels van toepassing. Welke dat zijn hangt af van de transportmodaliteit, de laadplaats en de losplaats, de keuze voor een rechtstelsel en kan ook nog eens verschillen per vervoerder of carrier. Je kunt je voorstellen dat het transport van twee pallets binnen Nederland aan andere regels is gebonden dan een geconditioneerde zeevracht van Duitsland naar Japan.

2. WACHTUREN EN WACHTKOSTEN

Omdat we werken met verschillende vervoerders willen wij graag wat eenheid creëren met betrekking tot het doorbelasten van wachturen. Soms komt het namelijk voor dat het laden of lossen iets langer duurt dan gepland. Wij hanteren de volgende richtlijnen: < 3 Ldm - maximaal 30 minuten, < 6.5 Ldm - maximaal 75 minuten en ≤ FTL - maximaal 120 minuten. Lukt het laden of lossen niet binnen die tijd? Dan kunnen er wachtkosten ontstaan. Wij belasten doorgaans € 20,- per kwartier of € 560,- per wachtdag. In sommige gevallen moeten we hiervan afwijken, dit vermelden we dan bij de offerte.

3. FOUTVRACHT OF ANNULEREN VAN VRACHTEN

Soms moet er een vracht geannuleerd worden, dit noemen we een foutvracht. Dit is erg vervelend, met name voor de door ons ingeschakelde vervoerder. Hij heeft namelijk ruimte gereserveerd en zit nu met de gebakken peren. Ter compensatie hiervoor belasten wij 70% bij annuleren op de werkdag voor belading voor 16.00 uur. Is het daarna of op de dag van belading zelf, dan belasten we de volledige vrachtprijs. Deze percentages zijn gebruikelijk in de branche.

Disclaimer: We hebben niet de bedoeling om een volledig beeld te scheppen van alle regels die wij tegenkomen en waar je mee te maken kunt krijgen. Zo gebruiken veel vervoerders ook eigen algemene voorwaarden waar wij niet omheen kunnen. Bovendien passen alle regels, uitzonderingen en bijzonderheden simpelweg niet in één schemaatje. We hopen alleen dat we je een stukje wijzer hebben gemaakt! Is er iets niet duidelijk? Vraag het ons!

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Dat kan op eenvoudig op onze contactpagina. De link vindt je in het menu boven aan de pagina.

Cookies voor een gebruiksvriendelijke ervaring
Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Bij akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van alle cookies op onze website. Wilt u een gebruiksvriendelijke ervaring?